E-achizitii     Vizualizare anunt atribuit
Achizitie produse metalurgice (detalii anunt atribuit)
Nr. anunt atribuit / Data atribuire: 139805 / 07-09-2013
Nr. anunt participare / Data publicare: 144733 / 2013-07-03 01:30:00
Denumire contract Achizitie produse metalurgice
Cod CPV 14622000-7;
Autoritate contractanta SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA ''CFR - MARFA'' S.A.
Judet Bucuresti
Tip procedura Licitatie deschisa
Tip contract Furnizare
Valoare estimata 1,300,000.00 (RON)
Valoare totala contract 1,286,730.00 (RON)
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Nr. Ofertant Valoarea ofertei Valoare contract Nr. contract Data contract  
1 SC OSTROVIL SRL 1300000.00 1286730.00 1298 1999-11-30 Castigator
» Ofertant castigator (nume, cui, adresa): SC OSTROVIL SRL, , B-dul TINERETULUI nr. 10, Localitatea:  Rimnicu Vilcea, Cod postal:  240075, Romania
Anunt original

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 144733 / 03.07.2013

Denumire contract: Achizitie produse metalurgice


Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA ''CFR - MARFA'' S.A.
Adresa postala:  Str. Turda nr. 98, bloc 29A, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011333, Romania, Punct(e) de contact:  LEON BARBULESCU, Tel.  +40 372840059, Email:  leon.barbulescu@cfrmarfa.com, Fax:  +40 212231850, Adresa internet (URL):  www.cfrmarfa.com, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: servicii feroviare

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Achizitie produse metalurgice

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sectiile CIRV in localitatile: Oradea, Suceava, Rosiori, Galati, Constanta, Sibiu, Curtici, Ghighiu conform Anexei nr.3 la contractul cadru.
Codul NUTS: RO - ROMANIA

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Achizitie produse metalurgice ( tabla, oteluri, platbanda, teava)

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

14622000-7 - Otel (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

1,286,730 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S129-221478 din 05.07.2013

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 1298 Denumirea: Produse metalurgice

V.1) Data atribuirii contractului 23.08.2013

V.2) Numarul de oferte primite 1

Numarul de oferte admisibile 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC OSTROVIL SRL
Adresa postala:  B-dul TINERETULUI nr. 10, Localitatea:  Rimnicu Vilcea, Cod postal:  240075, Romania

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 1300000.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 1286730.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

In situatia in care sunt oferte aflate pe primul loc si avand acelasi pret modalitatea de departajare se va realiza prin reofertarea in plic inchis.Pana la data limita de depunere a ofertelor, 16.08.2013 ora 10, au fost solicitate documentele de atribuire a contractului de urmatoarele firme: S.C. STEEL STANDARD S.R.L. Constanta, SC GINARD COM SRL Tirgu Jiu si Steele & Co. Ltd. Irlanda dar nu au prezentat oferta finala.

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

06.09.2013 10:59