E-achizitii     Vizualizare anunt atribuit
service pentru aparatele "Analizor semiautomat de biochimie CYAN si Linie electroforeza SEBIA PHORESIS" (detalii anunt atribuit)
Nr. anunt atribuit / Data atribuire: 64036 / 30-06-2009
Nr. anunt participare / Data publicare: / 00-00-0000
Denumire contract service pentru aparatele "Analizor semiautomat de biochimie CYAN si Linie electroforeza SEBIA PHORESIS"
Cod CPV 33141625-7; 50421000-2;
Autoritate contractanta SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI
Judet Prahova
Tip procedura Negociere fara anunt de participare
Tip contract Servicii
Valoare estimata 1,200.00 (RON)
Valoare totala contract 1,200.00 (RON)
Criteriu de atribuire pretul cel mai scazut
Nr. Ofertant Valoarea ofertei Valoare contract Nr. contract Data contract  
1 SC ABT & Co 1200.00 1200.00 3445 2009-06-03 Castigator
» Ofertant castigator (nume, cui, adresa): SC ABT & Co, , strada Dimbovitei nr. 32, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060845, Romania
Anunt original

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI
Adresa postala:  Bdul Independentei nr.18 Ploiesti, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100-336, Romania, Punct(e) de contact:  CONSTANTIN PETRE, Tel.  0244591801, Email:  administrativ@spitalpediatrie.ro, Fax:  0244591801

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Sanatate

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

service pentru aparatele "Analizor semiautomat de biochimie CYAN si Linie electroforeza SEBIA PHORESIS"

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Spitalul de Pediatrie Ploiesti str.M.Eminescu nr 4-6

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Service pentru aparatele "Analizor semiautomat de biochimie CYAN si Linie electroforeza SEBIA PHORESIS"

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50421000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

1,200 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 3445 Denumirea: SC ABT&CO SRL

V.1) Data atribuirii contractului 6/3/2009

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC ABT & Co
Adresa postala:  strada Dimbovitei nr. 32, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060845, Romania

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 1200.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 1200.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

30.06.2009 16:50